Na co jsou politici?


Svět byl už dávno rozdělen na státy a jejich nižší územně správní celky. A lidstvo se tím pádem rozdělilo na občany jednotlivých států a národy, které mají své společné zájmy, jež je třeba hájit. A aby se takové státy a národy udržely, vznikla tu potřeba mít politiky, tedy vládce, kteří by tu všechny probíhající procesy uspokojivě řídili.

V demokratických zemích si lidé své politické zástupce volí, v nedemokratických zemích jsou diktátoři ve volbách pouze formálně potvrzováni nebo se dokonce ani žádné volby nekonají a vládne ten, kdo si moc právě urve. A podle toho pak také provozovaná politika vypadá a podle toho se také lidem na takových místech žije.

politický protest

I když ani to se nedá tvrdit s naprostou jistotou. Demokracie stejně jako totalita neznamenají automaticky ani dokonalý, ani katastrofálně vypadající život. I totality mají svá plus a demokracie své nedostatky, jakkoliv se nám to nemusí líbit. Záleží totiž nejen na tom, co dělají politici pro sebe a co pro svůj lid, ale i na dalších záležitostech. O čemž se můžeme už dlouho přesvědčovat i u nás.

Vždyť se nad tím jenom zamyslete. Dříve jsme tu měli totalitu, komunisté nám vnucovali svoji vůli a my jsme byli nuceni ji akceptovat. Nadávali jsme tehdy často na poměry, záviděli jsme těm na západ od našich hranic jejich svobodu, kvalitní měny, plné obchody a další záležitosti, ale přesto bylo jen velice málo našinců, kteří by v případě, že by měli tu možnost, zavrhli socialismus a změnili naši společnost na kapitalistickou. Měli jsme své jisté, a jakkoliv to nebylo dokonalé, naučili jsme se s tím žít.

spící vláda

Když se to pak změnilo, zajásali jsme při představě toho, jak se budeme mít za nové demokracie líp. Budeme podnikat, zvolíme si ty nejlepší kandidáty do svého čela a budeme se mít výborně.

A dnes? Dnes už je tu zase spousta těch, kteří teskní po návrat k dřívějším totalitním pořádkům. Kdekdo tvrdí, že bylo líp za komunistů, kdekdo je názoru, že bylo líp třeba za Babiše, kdekdo nadává dnešní vládě, kvůli které šli mnozí k posledním volbám jen proto, aby v ní zase nestanul Babiš.

Prostě se to u nás vyvíjí různě. Podle toho, komu právě skočíme na špek. A tak se bojím toho, co si prý dnes většina voličů žádá. Ale co nadělám? Dokud je ta demokracie, zvítězí většina. I kdyby šlo o většinu tvořenou hlupáky.