Může očkování způsobit autismus či jiné poruchy?


Na rozdíl od doby předchozího režimu již dnes není očkování povinné. Je tedy jen na rodičích, zda se pro ně rozhodnou, případně pro jaký režim. A to se ukazuje jako problém, neboť mnozí z nich mají velmi nepřesnou představu o tom, co to vlastně pro organismus dítěte znamená a jaké mohou být případné nežádoucí účinky.

 

Jednou z poměrně obvyklých obav je to, že dítěti způsobí nějakou vývojovou poruchu, přičemž nejčastěji se mluví o autismu. Zmiňován je však také značně opožděný vývoj dětí, který začal právě poté, co byly poprvé očkovány.

 

návštěva doktora

 

Abychom pochopili, kde mají tyto obavy svůj základ, je potřeba se podívat do minulosti. Před několika desítkami let byla uveřejněna studie, která spojovala autismus s kombinovanou vakcínou. Ta byla sice později prokázána jako nesprávná, avšak to nijak nebránilo tomu, aby se jí ustrašené matky nechopily. Přeci jen, co kdyby na ní něco bylo. A z kombinované vakcíny se stala jakákoliv vakcína.

 

Důsledkem je pak rozvoj epidemií nemocí, které jsme dříve považovali za vymýcené, jako pravé neštovice, spalničky či černý kašel. Všechny jsou pak spojeny s úmrtími, a to nejen u nás, nýbrž na celém světě. Bohužel to v současnosti vypadá, že se s tím nedá nic dělat.

 

očkování proti nemocem

 

Ve skutečnosti je samozřejmě pravda, že se nežádoucí účinky mohou objevit, není to však ani zdaleka pravidlem. Nejčastějším je bolest v místě vpichu, která však obvykle během pár dní ustoupí, zarudnutí, otok a ve velmi řídkých případech i horečka. Tyto všechny však nastupují do několika hodin po očkování a většinou zmizí během pár dní. Jen málokdy pak vyžadují lékařskou péči.

 

Díky internetu a především sociálním sítím se však tyto dezinformace velmi rychle šíří. Rodiče jsou jim následně ochotni věřit, a tak často poptávají doktora, který má stejný názor. A někteří jsou, byť většinou proto, aby si zachovali klientelu, ochotni na to přistoupit. A to bohužel ke škodě těch dětí.